Afbeelding van Voorstel Denktank overgenomen door college

Voorstel Denktank overgenomen door college

Het college heeft 15 mei het hele voorstel van de Denktank overgenomen. Dit op basis van de meningspeiling en het onderzoek dat Companen in opdracht heeft gedaan.

Het college kiest voor het herstructureren van de omgeving rond basisschool de Paradijsvogel (voorkeursscenario A) en de sportvelden. Daarbij gaat het om wonen in combinatie met sport, onderwijs, welzijn en zorg. Samen moeten deze ingrepen de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang vergroten.

Het college wil ook de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Leidsevaart-Zuid verkennen (onderdeel scenario B) zodat de integrale aanpak een vervolg krijgt na de herstructurering omgeving basisschool De Paradijsvogel.

De gemeente gaat dit onderzoeken vanaf juli tot uiterlijk mei 2018. Er is 45.000 euro beschikbaar voor het onderzoek.

Vitaal Vogelenzang staat op de agenda van de commissie samenleving op 14 juni. De raad neemt op 6 juli een besluit. Binnen de denktank is er druk overleg wie gaat inspreken en met welke boodschap. Er komen in elk geval een aantal Vogelenzangers naar de vergadering.