Update vitaal vogelenzang

Uitstel aanbesteding

Het bouwen van het project en het gebruiken van de nieuwe woningen stoot stikstof uit. Denk bij het gebruiken van de nieuwe woningen bijvoorbeeld aan autoverkeer door nieuwe bewoners. Het projectgebied ligt zeer dicht bij een hiervoor gevoelig natuurgebied (Natura2000). Hierop kan deze stikstofuitstoot een negatief effect hebben. Als er een negatief effect is kan dit voor problemen zorgen bij het krijgen van een bouwvergunning voor het project. Daarom is dit een belangrijk aandachtspunt voor het project. Omdat dit zo belangrijk is wilde de gemeente hier meer duidelijkheid over voordat de aanbesteding start. Daarom heeft zij de start van de aanbesteding uitgesteld en een stikstofonderzoek laten uitvoeren. Dit heeft alles bij elkaar een paar maanden geduurd.

Uit dit onderzoek blijkt dat het project mogelijk tot een kleine verhoging van stikstof in het natuurgebied leidt. Voor het krijgen van een bouwvergunning moet deze uitstoof gecompenseerd worden. De verwachting is dat dit mogelijk is. Bijvoorbeeld door het terugbrengen van stikstofuitstoot op een andere plek of het nemen van maatregelen in het natuurgebied. Dit onderzoeksresultaat biedt de gemeente voldoende zekerheid om de aanbesteding door te zetten.

Stand van zaken

In de werkgroep IKC Binnen hebben Jong Leren, de bibliotheek, kinderdagverblijf Les Petits en de gemeente inmiddels samen met een architect een plan voor de verbouwing opgesteld. In dit plan krijgt de bibliotheek meer ruimte, een (mindervaliden)toilet en een aparte ingang in de Paradijsvogel. In deze ruimte komt een kast te staan waar Vogelenzangers boeken kunnen afhalen. Ook is er plek om te studeren of te werken. Verder maakt de verbouwing het IKC gebruiksvriendelijker. Tot slot blijft het in de toekomst mogelijk voor het kinderdagverblijf om uit te breiden in de school. De uitvraag voor een aannemer die de verbouwing uitvoert loopt momenteel. De verwachting is dat de verbouwing in het komende schooljaar plaats kan vinden.

In afwachting van het stikstofonderzoek hebben de overige werkgroepen op een laag pitje gestaan. Nu er duidelijkheid is en het project verder kan worden deze weer opgepikt.

De werkgroep IKC Buiten, over de buitenruimte rond de Paradijsvogel, heeft de uitgangspunten waar deze buitenruimte aan moet voldoen opgesteld. Het doel is dat hier een groen, hoogwaardig en natuurlijk speelpark komt waar Vogelenzangers elkaar kunnen ontmoeten. De werkgroep zal nog één keer bij elkaar komen om deze uitgangspunten af te ronden. Daarna worden de uitgangspunten meegegeven in de aanbesteding als input voor de op te stellen plannen door ontwikkelaars.

In de werkgroep Sport hebben SVV, TVV en de gemeente een akkoord bereikt over de invulling van het sportcomplex. Dit akkoord wordt in een gezamenlijk document vastgelegd en net zoals de uitgangspunten van IKC Buiten meegegeven in de aanbesteding. De werkgroep zal zich daarna richten op het vinden van de beste manier om het beheer en gebruik van het nieuwe sportcomplex uit te voeren.

De werkgroep Wonen wordt weer opgestart in een latere fase van de aanbesteding.

Planning

De gemeente beoogt de aanbesteding in de loop van de zomer op te starten. De verwachting is dat er rond de jaarwisseling een winnaar wordt geselecteerd. De eerdere planning was om met de denktank bij elkaar te komen als de gemeente de aanmeldingen van geïnteresseerde partijen had ontvangen. Dit moment is door het uitstel verschoven naar september/oktober. Daarom is vooralsnog het plan om begin oktober weer een bijeenkomst met de denktank in te plannen.