Afbeelding van Update Vitaal Vogelenzang

Update Vitaal Vogelenzang

Het is een lange tijd stil geweest op deze projectpagina. De afgelopen 1,5 jaar hebben de denktank en de gemeente zeker niet stil gezeten. Er is veel werk verzet door de verschillende werkgroepen en door de gemeente, wat nu tot een duidelijk en realistisch plan leidt voor een toekomstbestendig en Vitaal Vogelenzang. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen periode?

In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het scenario ‘bestaande stenen’

Wat wil dat scenario zeggen?

  • Nieuwbouw van woningen op een deel van de bestaande sportvelden
  • Het verplaatsen van de sportaccommodaties
  • Het samenbrengen van verschillende functies in de Paradijsvogel
  • Verduurzaming van het schoolgebouw
  • Het verplaatsen van de speeltuin
Daarna volgde een periode van veel gesprekken en onderzoek

Het project zit nu in de onderzoeksfase. Zo zijn er onderzoeken gestart naar:

  • Flora en fauna, om zeker te weten dat er geen beschermde planten en dieren in het projectgebied leven
  • Planologische kaders en randvoorwaarden zoals hindercontouren
  • Financiële kaders en randvoorwaarden
  • Uitgangspunten ten aanzien van de Paradijsvogel en de sportaccommodaties.

In verschillende werkgroepen en in de gemeentelijke projectgroep is  met alle betrokken partijen overleg en afstemming geweest om het Ruimtelijk Programma van Eisen op te stellen. Dit programma heeft de gemeente nodig om een definitieve haalbaarheidstoets te kunnen doen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE) en een ontwikkelstrategie

In dit proces wordt ook de financiële haalbaarheid onderzocht en gemonitord. Naar verwachting worden het RPvE, de ontwikkelstrategie en de financiële haalbaarheidsanalyse in september 2020 aan de raad voorgelegd. Als de raad instemt met het voorstel, kunnen we daarna starten met de selectieprocedure voor een ontwikkelaar.

Tijdens een dorpsbrede bijeenkomst op donderdag 2 juli wordt de voorgenomen ontwikkeling van Vitaal Vogelenzang toegelicht

Afgelopen week kreeg iedereen in Vogelenzang een brief hierover. De bijeenkomst is van 19:00-21:00 in het Dorpshuis. Uiteraard worden tijdens deze bijeenkomst alle RIVM-maatregelen zo goed mogelijk nageleefd.

Lees hier de uitnodiging die is verstuurd.