Publiekssamenvatting verslag Denktank bijeenkomst 8 maart 2017

Tijdens de bijeenkomst op 8 maart stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Presentatie Companen over: Stand van zaken onderzoek, Voorbereiding 14 maart, Online peiling, Korte termijn maatregelen
  • Terugblik vorige keer en afgelopen weken.

Terugblik vorige keer en afgelopen weken

Iedereen in de denktank is het met elkaar eens dat overleg met de achterban positief is, maar dat we nogmaals afspreken elkaar hierover op de hoogte te houden. Zo zorgen we voor  éénduidige externe communicatie.

Presentatie Companen

Uit de presentatie van Companen is naar voren gekomen dat er een steviger onderbouwing nodig is van de  financiering van de plannen. Companen gaat dit verder uitzoeken.

Tijdens de dorpsbrede bijeenkomst in Vogelenzang op 14 maart deelt de denktank hun ideeën en gaan ze verder met inwoners in gesprek om hun mening te peilen. Na afloop van de bijeenkomst worden de gevisualiseerde scenario’s meegegeven in de vorm van een hand-out. Deze wordt ook online gedeeld.

De online peiling wordt uitgesteld zodat er voldoende en duidelijke informatie in de peiling kan worden meegegeven. Op deze manier wordt het ook voor inwoners die 14 maart niet bij de bijeenkomst konden zijn mogelijk om deel te nemen aan de peiling.