Publiekssamenvatting verslag Denktank bijeenkomst 24 januari 2018

Tijdens de bijeenkomst op 24 janauri stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Herinrichting Vogelenzangseweg
  • Proces fase 2 Vitaal Vogelenzang
  • Dorpscoördinator
  • Korte termijn maatregelen
  • Dorp brede voorjaarsbijeenkomst

Herinrichting Vogelenzangseweg

De denktank werd door Vincent Hoogeland van de gemeente bijgepraat over het proces en de afspraken rondom de herinrichting van de Vogelenzangseweg.

Proces fase 2 Vitaal Vogelenzang

Eindpunt voor deze fase is 5 juli 2018 (vergadering gemeenteraad). Om tot een goed onderbouwd voorstel aan de raad te komen worden nog een aantal stappen ondernomen. De denktank heeft gevraagd om duidelijke communicatie over het bespreken van verschillende stappen.

Dorpscoördinator

Er is door Welzijn Bloemendaal een dorpscoördinator aangewezen die 4 uur per week beschikbaar is. Een introductie volgt binnenkort.

Korte termijn maatregelen

  • Keet 15+: de keet met opening erin is geregeld, de verf is besteld en het bord met huisregels is gemaakt in overleg met de jongeren en de wijkagent. De vergunning voor het plaatsen is inmiddels verleend.
  • De school, De Voghelsanck en het dorpshuis hebben gevraagd om maatregelen tegen overlast van hangjongeren op de parkeerplaats. 
  • Initiatief voor een social sofa: een betonnen bank die door verschillende doelgroepen uit het dorp wordt versiert met mozaïek om verschillende doelgroepen uit het dorp met elkaar te verbinden.
  • Verslechterende oprit Zebrazorg

Dorp brede voorjaarsbijeenkomst

De denktank wil komend voorjaar weer een dorp brede bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst heeft 2 doelen: gezellig en informatief.

Het hele verslag is hier te lezen.