Publiekssamenvatting verslag Denktank bijeenkomst 21 februari 2018

Tijdens de bijeenkomst op 21 februari stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Kennismaking met en korte presentatie van SportSupport
 • Aandacht voor de korte termijn maatregelen
 • De toetsing van de verkavelingsschetsen die zijn gemaakt

 

Kennismaking met en korte presentatie van SportSupport

SportSupport is al actief in onder meer Haarlem, Hillegom, Bloemendaal en Heemstede. Sportstimulering kan op diverse manieren:

 • Valpreventie workshops voor verschillende doelgroepen
 • Sport voor dementerende ouderen
 • Verenigingsondersteuning
 • Buurtsportcoaches: voeren gemeentelijk beleid uit. Bloemendaal heeft als gemeente een hogere subsidie aangevraagd en gekregen dan vorig jaar. Sportsupport was nog niet actief in Vogelenzang, maar gaat daar nu verandering in aanbrengen. Eis van gemeente is samenwerking opzetten met Vogelenzangse organisaties. Buurtsportcoach is al actief voor talenten op het IKC.

 

SportSupport kan ook iets betekenen bij de aanpak van vandalisme en hangjongeren. Er lopen al verschillende projecten met Welzijn Bloemendaal samen. SportSupport kan ook ondersteunen bij het vinden van een trainer. Er kan een trainer voor beperkte uren in dienst komen van een vereniging, waarbij 20% door de vereniging betaald moet worden. Vanuit de denktank wordt aandacht gevraagd voor doelgroep met kleinere inkomens. Advies vanuit SportSupport is om eerst uit te zoeken of daar daadwerkelijk een behoefte ligt.

Ideeën vanuit de denktank:

 • sportpas samen met tennis om in de zomer bij beide verenigingen te kunnen sporten.
 • Wat is het aanbod als er geen voetbalseizoen is?
 • Een bootcamp plein integreren bij sportvelden.

 

Korte termijn maatregelen

Toevoeging korte termijn maatregelen:

 • zwerfvuil, graag een plek waar dit opgeruimd kan worden: Leonie neemt dit op met collega vanuit de gemeente.

Om te bepalen met welke maatregelen gestart wordt, wordt gekeken hoe groot het positieve effect van de maatregel is voor Vogelenzangers.

 • Keet 15+: kan begonnen worden met schilderen. Er wordt ook (buiten)verlichting aangelegd.
 • Musquitos: als beveiliging voor het voorkomen van vernielingen aan voorzieningen rondom de parkeerplaats.
 • Asfalt ZebraZorg: ZebraZorg gaat op zoek naar aanvullende bijdragen.
 • Introductie Jony (dorpscoördinator): Geld voor PR en herkenbaarheid. Insteek is eenzaamheid onder iedereen.
 • Mozaïekbank: Wordt, naast een bijdrage van Vitaal Vogelenzang, gekeken naar aanvullende fondsen. 

Openstaande korte termijn maatregelen

Stickers 30 KM zone: Dorien heeft 150 stickers liggen. Opgestuurd vanuit Veilig Verkeer Nederland. Vanaf 19 maart heeft de school een verkeersweek. 

 

Markttoets verkavelingsschetsen

Akro gaat met de 2 schetsen aan de slag: 1 met bestaande stenen, 1 met concentratie van sport aan de buitenrand. Per schets gaan zij 3 varianten doorrekenen: 1) uitgaand van een basis scenario, 2) uitgaand van woningbouwprogramma dat meeste bijdraagt aan vitaliteit, 3) markttechnisch grootste verkoopbaarheid, optimaal aansluiten bij vraag uit de markt. Focus ligt op schets 1. Schets 2 is om verschil in investeringen, opbrengsten en haalbaarheid aan te geven.

Uitgangspunt moet zijn dat er een gezonde balans is tussen opbrengsten voor voorzieningen en bevorderen van vitaliteit door woningen voor starters.