Publiekssamenvatting verslag Denktank bijeenkomst 19 april

Tijdens de bijeenkomst op 19 april stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Presentatie van Akro Consult over de haalbaarheidsanalyse
  • Planning project Vitaal Vogelenzang
  • Vitaal Vogelenzang als pilot project voor de Omgevingswet
  • Korte termijn maatregelen

Presentatie Akro Consult

Op 5 maart vond een startgesprek plaats met Akro Consult over de haalbaarheidsanalyse (HBA) voor Vitaal Vogelenzang. 3 april vond de eerste presentatie plaats van de HBA die is gemaakt voor de 2 verkavelingsschetsen. Binnen de 2 schetsen zijn 3 varianten berekend; een basisvariant, een vitale variant en een commerciële variant. De denktank heeft hier feedback op gegeven. Akro is aan de slag gegaan met de feedback en presenteert vanavond de aangepaste HBA.

Planning

Zoals vorig jaar afgesproken tijdens de raadsbehandeling in juli komt er voorafgaand aan de besluitvorming een informatieve bijeenkomst met raadsleden in Vogelenzang. In overleg met de griffie plannen we die in (juni). Een dorpsbrede bijeenkomst en online peiling staan in de planning voor eind mei. De online peiling kan gedurende twee weken ingevuld worden.

Daarna nemen we de resultaten mee richting de bijeenkomst met de raadsleden. Een collegebesluit willen we voor de zomer laten nemen. Daarna half september op de agenda van de commissie Samenleving en 27 september naar de raad.

Deze planning is afgestemd met zowel de ambtelijk als bestuurlijk opdrachtgever van Vitaal Vogelenzang.

Pilot Omgevingswet

Project Vitaal Vogelenzang is pilot voor de Omgevingswet. Deze wet, die in 2021 in werking treedt, moet zorgen voor het vereenvoudigen en samenvoegen van regels in de ruimtelijke ordening. Participatie krijgt een (nog) grote rol in de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke plannen. Het biedt mogelijk kansen voor een versnelling in de planning als we kunnen werken met bijvoorbeeld een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Op die manier lopen we feitelijk al vooruit op de komst van de Omgevingswet.

Korte termijn maatregelen

  • Mozaïek bank: Hiervoor is een aanvraag gedaan bij BloemendaalSamen. Uitspraak over een bijdrage volgt eind april. Ook is er een prijsvraag uitgezet voor het ontwerp en je kan je al aanmelden voor het mozaïeken.
  • Compaan: De tablets voor ouderen worden gefinancierd vanuit de WMO gelden. Half april start deze pilot. Jony Meekel coördineert.
  • Keet15+: aanleg verlichting in de eerste helft van april. Er moet een goede ondergrond komen en dan kan de keet getransporteerd naar Vogelenzang. Naar verwachting staat de keet eind april en kan er geschilderd worden door de jongeren.