Publiekssamenvatting verslag Denktank bijeenkomst 11 juni

Tijdens de bijeenkomst op 11 juni stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Stand van zaken korte termijn maatregelen
 • Stand van zaken projectbudget
 • Uitslag online peiling
 • Opzet beeldvormende avond voor de gemeenteraad op 26 juni
 • Rondvraag en vervolgafspraken

Stand van zaken korte termijn maatregelen

 • Vanuit de werkgroep welzijn: Vogelenzang Connect: vergelijkbaar met Buuv in Haarlem, maar dan offline met briefjes. Op die manier vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Is een aanvraag voor subsidie van Bloemendaal Samen geschreven voor info bijeenkomst, prikbord in de koffiecorner in de COOP en het drukken van kaartjes. De werkgroep wil ter promotie/bekendmaking bij mensen langs gaan om te vragen of ze een vraag/aanbod hebben.
 • 2 inwoners zijn bereid gevonden om in september met een repair café te beginnen in het Dorpshuis en zij zijn ook bereid om kleine klussen te doen. Repair café is bereid om hun kleine budget ook aan Vogelenzang Connect te besteden.
 • Compaan: Jan en Han hebben cursus van de firma Compaan gekregen om ontvangers van een tablet uitleg te kunnen geven. Dus als je potentiële deelnemers kent, geef het door aan Jony. De eerste 6 maanden is gebruik gratis, daarna zijn de kosten maximaal € 22,50 per maand. Een internet aansluiting is wel handig, anders komen die kosten er ook nog bij.
 • Keet 15+: toch wel wat overlast ervaren in de korte tijd dat hij is geplaatst. Jongerenwerk zou meer gaan doen en de politie (wijkagenten) zijn betrokken, dus vooral hen inlichten. Spelregels voor gebruik van de keet hangen.
 • Jongeren samen roepen met wijkagent en jongerenwerk om spelregels actief door te nemen en de jongeren verantwoordelijk te maken. En duidelijk maken dat camera’s er hangen en werken. Dorien wil daar een rol in spelen.
 • Door de camera’s is de overlast bij het dorpshuis geheel over.
 • Mozaïek bank: wordt mooi!
 • Asfalt Zebra-zorg: 17 en 18 juli wordt het geasfalteerd.
 • Flyer dorpscoördinator is gedrukt en huis aan huis bezorgd.
 • SportSupport: o.a. activiteiten opgezet voor tussen schoolse tennis.

Projectbudget

Door een grotere toegezegde subsidie voor de mozaïekbank blijft er nog wat projectbudget beschikbaar. Akro is gevraagd een offerte te maken voor een presentatie en inhoudelijke notitie voor de beeldvormende avond.
Suggesties vanuit de denktank: een waardering aan Mandy uit te spreken en iets bij te dragen aan het plein voor de COOP. Wellicht een ooievaarsnest in het dorp plaatsen?

Uitslag online peiling

Totaal hebben 302 inwoners gereageerd!

Korte highlights uit de resultaten:

 • 86 % heeft voorkeur voor schets 2
 • 72% voorkeur voor vitale woningbouw variant
 • 34% heeft interesse in de nieuwbouwwoningen: 35% interesse in 2-onder-1 kap en 34% in appartementen
 • 50% van de respondenten heeft behoefte aan (meer) sport en beweging

Opzet beeldvormende avond raad 26 juni 20.00 uur in IKC de Paradijsvogel

 • Akro is gevraagd een opzet te maken voor een presentatie
 • Dico wil namens de sportverenigingen iets vertellen over de totstandkoming van het voorkeursscenario en hoe van de vorige voorkeur naar de huidige voorkeur zijn gekomen
 • Vanuit de omwonenden ook iets vertellen over de scenario’s
 • Tijdlijn - letterlijk in beeld brengen met foto’s
 • IKC: midden in hart van dorp en groeiambities
 • Filmpje van 2 minuten over alle sociale facetten. Met hier en daar een persoonlijke quote.

Rondvraag en vervolgafspraken

 • na de beeldvormende avond moet er een voorstel gemaakt worden voor college en raad. Wat is de rol van de denktank en van de gemeente/ Leonie?
 • Leonie schrijft de voorstellen; alle input is welkom en wordt waar mogelijk ingevoegd.
 • Nadenken over een quick scan op beschermde dieren zoals vleermuizen (mits daar budget voor is)
 • De denktank denkt na over samenwerking/ participatie in fase 3.
 • Mail tennis: hebben er vertrouwen in dat ze in de volgende fase tot overeenstemming komen met de gemeente over de inrichting van het tennispark.
 • Leonie let in aanloop naar de 26e goed op of het verhaal van Akro door iedereen gedragen kan worden.
 • Voorstel is een afsluitingborrel van deze fase te organiseren met de denktank; we prikken nog een datum en we zijn welkom op het terrein van Zebra-Zorg
 • Er wordt nog een denktank bijeenkomst gepland om het collegevoorstel te bespreken.