Afbeelding van Project update oktober 2017

Project update oktober 2017

De herfstvakantie is begonnen en de tijd vliegt voorbij. Gelukkig draait het project op volle toeren! Sinds de zomer zijn er twee Denktank bijeenkomsten georganiseerd. Speciale aandacht ging natuurlijk uit naar de voorbereidende werkzaamheden voor de uitwerking van scenario A; de mogelijke herinrichting van het gebied IKC/Duinweide/Sportverenigingen en Dorpshuis. Hiertoe zijn inmiddels twee avonden georganiseerd voor de direct omwonenden. Tijdens de eerste avond op 27 september zijn de aanwezige omwonenden bijgepraat over het project. De tweede avond op 18 oktober 2017 was een werksessie. Tijdens deze werksessie zijn de aanwezige omwonenden aan het werk gezet om hun wensen, ideeën en zorgen kenbaar te maken bij de mogelijke herinrichting. De wensen worden meegenomen in de verdere planvorming. Een verslagje van deze avond volgt nog.

Daarnaast zijn er stappen gezet op het gebied van Welzijn & Zorg. Zo zijn er gesprekken gevoerd met Welzijn Bloemendaal over het aanstellen van een coördinator Welzijn & Zorg Vogelenzang. Iemand die zich specifiek gaat bezighouden met Vogelenzang en de verbinding gaat zoeken tussen de (zorg)organisaties, met als doel het beter communiceren en afstemmen van de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Daarnaast zal de coördinator zich ook richten op het signaleren van inwoners die om verschillende redenen niet goed bereikt lijken te worden. We hebben goede hoop dat we binnenkort tot concrete afspraken kunnen komen en de coördinator Welzijn & Zorg aan de slag kan!

Ook hebben we met de jongeren stappen gezet om een eigen Keet15+ te realiseren. Het is de bedoeling dat de keet in de buurt van het Dorpshuis komt te staan. De keet is het initiatief van een groepje jongeren uit Vogelenzang omdat er voor 15 tot 18 jarigen eigenlijk weinig te doen is in het dorp. In plaats van hangen op het straat is het dan natuurlijk een prettiger om dit in We verwachten dat de keet met enkele weken geplaatst kan worden.