Afbeelding van Keuzes Vitaal Vogelenzang, Wat vindt De Dorpsraad.

Keuzes Vitaal Vogelenzang, Wat vindt De Dorpsraad.

Donderdag 24 mei vond in kader van project Vitaal Vogelenzang een presentatie plaats in het dorpshuis van de ontwikkelingen tot nu toe.

In de presentatie werden twee verkavelingsschetsen gepresenteerd voor de herontwikkeling van het gebied rond de school, het Dorpshuis en de sportverenigingen.

 

Van 24 mei tot 7 juni vind een online peiling plaats waarin u uw mening kunt geven over de voorstellen. Vul onderstaande link in de internetbrowser van uw pc of tablet in. Het beste kunt u de browser ‘Google Chrome’ gebruiken.https://onderzoek.directresearch.nl/vogelenzang

Uw mening doet er toe want die is van invloed op het besluit dat de raad moet nemen over de herinrichting. In september neemt de raad een besluit over de uitvoering.


Keuze schets

In de presentatie werden twee verkavelingsschetsen gepresenteerd voor de herontwikkeling van het gebied rond de school, het Dorpshuis en de sportverenigingen.

De denktank heeft de voorkeur voor de schets waarbij de school op zijn plek blijft.

Het bestuur sluit zich aan bij de voorkeur van de denktank omdat die schets de volgende voordelen biedt.

a. minste nadeel voor de bewoners van de Deken Zondaglaan.

b. betere kans op sociale controle op de speelomgeving met centrale ligging school en speeltuin.

c. minder kapitaalverlies door afbraak en opbouw nieuwe school.

d. vermijden van normen aan leerlingen aantallen bij nieuwbouw die de omvang van een nieuwe school kunnen beperken.


Keuze invulling woningen

De denktank heeft voorkeur voor het alternatief “vitaal”.

Vooralsnog sluit het bestuur zich bij de voorkeur van de denktank aan.

Immers dit alternatief biedt goedkope koopwoningen en dat levert jonge gezinnen de mogelijkheid om zich in Vogelenzang te vestigen. Wel hadden wij graag meer informatie om meer gefundeerd een keuze te kunnen maken.

Bijvoorbeeld:

a. Betreft de appartementen  in de “economische” variant koop en of huur appartementen en op welke gezinssamenstelling zijn die appartement gericht.

b. is het effect van verwachte doorstroming beperkt tot de bouw zelf of ook tot doorstroming via verwachte vrijkomende woningen elders in Vogelenzang.

en daarmee samenhangend.

c.  Is er een mogelijkheid om de kans om in aanmerking te komen voor nieuwe woningen te verhogen voor Vogelenzangers t.o.v. regiobewoners met het oog op doorstroom en het behoud van het dorpse karakter.