Afbeelding van Het voorstel van de Denktank

Het voorstel van de Denktank

Woensdag 14 juni heeft de Commissie Samenleving besloten dat het voorstel van de Denktank rijp is voor bespreking in de gemeenteraad van 6 juli.

Er was veel waardering voor het plan en het onderzoek waaruit scenario A naar voren komt. Maar vooral voor de betrokkenheid van bewoners.

Luus Vreeburg droeg daar als inspreker ook haar steentje aan bij "Een hechte gemeenschap lijkt vaak zo vanzelfsprekend."  In Vogelenzang verdween de Bakker, de Bieb, de Bank, de Bus en nu bijna de laatste Basischool. Dan volgen daarna spoedig de sportverenigingen en is wellicht het kantelpunt gepasseerd.

Lees hier het hele verhaal van Luus Vreeburg: