Haalbaarheidsanalyse Akro Consult

Om de gemeenteraad een besluit te kunnen laten nemen over de uitvoering van één van de twee verkavelingschetsen, is het noodzakelijk om te weten of de ideeën in de schetsen haalbaar zijn. 

Akro Consult kreeg de opdracht om de twee verkavelingsschetsen met diverse woningbouwprogramma’s door te rekenen. Eind april is de haalbaarheidsanalyse afgerond. In diverse denktankbijeenkomsten is samen met Akro Consult gesproken over deze analyse.

Naar aanleiding van de eerste presentatie door Akro Consult heeft de denktank een aantal wensen en ambities uitgesproken. In een tweede presentatie heeft Akro Consult deze wensen en ambities ook uitgewerkt.