Brede bijeenkomst Vitaal Vogelenzang 8 november 2017

Op woensdag 8 november was er een bijeenkomst met (een delegatie van) omwonenden en betrokken partijen (zoals T.V. Vogelenzang, S.V. Vogelenzang en het Dorpshuis) over ‘Scenario A’ van het project Vitaal Vogelenzang. Scenario A houdt het volgende in: de mogelijke herinrichting van de zuidwesthoek van Vogelenzang door het inkrimpen en combineren van bestaande (sport)voorzieningen en functies waardoor ruimte vrijkomt voor woningbouw. Tijdens de avond is met de verschillende betrokken partijen gediscussieerd over de herinrichting, de ruimtelijke kaders en ieders wensen, ideeën en zorgen. Daarnaast is er gezamenlijk ontworpen met behulp van een maquette zodat iedereen een beeld krijgt van de ruimtelijke impact van de mogelijke herinrichting. Doel van de avond was om een aantal denkrichtingen scherp te krijgen die de gemeente verder zal uitwerken. Half december wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd waarbij de gemeente de uitgewerkte denkrichtingen zal presenteren en toetsen bij de direct omwonenden en betrokken partijen. Het hele verslag leest u hier.