Afbeelding van de Vitaal Vogelenzang

Vitaal Vogelenzang

Vitaal Vogelenzang is een project om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. De gemeenteraad van Bloemendaal heeft daar in het najaar van 2016 unaniem groen licht voor gegeven, na uitgebreide consultatie van bewoners. Namens bewoners is er een denktank ingesteld, die bestaat uit een afvaardiging van een aantal belangrijke organisaties en platforms in Vogelenzang. Een lijst van deelnemers, de verslagen van de begeleidingsgroep, en een projectplan voor de eerste fase vindt u hiernaast bij "Documenten".

Op drie vragen moet een antwoord komen:

 • Wat is er binnen bestaand beleid mogelijk om de ruimtelijke- en sociale kwaliteit van Vogelenzang te verbeteren?
 • Moet er nieuw beleid komen om de vitaliteit van Vogelenzang te vergoten? En zo ja, welk beleid?
 • Kan de grote betrokkenheid van inwoners aanleiding zijn voor gemeentelijke initiatieven die de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners van Vogelenzang kunnen vergroten?

Daarvoor kijken we naar vier terreinen:

 • Zorg en welzijn
 • Maatschappelijke en commerciële voorzieningen: onderwijs, kinderopvang, sport en winkelaanbod
 • Openbare ruimte en groen
 • Wonen

De planning In het vastgestelde projectplan gaat het om de eerste fase die loopt van eind oktober 2016 tot zomer 2017. De volgende onderdelen zijn te benoemen:

 • Uitvoering maatregelen korte termijn: continue en uiterlijk 1 juni ’17 gerealiseerd
 • Onderzoek, opstellen ontwikkelscenario’s en actieprogramma: voorjaar ’17 gereed
 • Raad kiest ontwikkelscenario, actieprogramma en kent budget toe: zomer ‘17


Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang