Biljart in het Dorpshuis Vogelenzang

Op maandagmiddag vrij biljarten van 13:30 tot 17.00 uur. 

 

Bridgeclub Bridgebird

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur, van september tot mei wordt er gebridged in de grote zaal van het Dorpshuis Vogelenzang.

Het is een (vooral) gezellige bridgeclub, waar overigens wel serieus wordt gebridged volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

De club is ook lid van de NBB. Nadere informatie over de club kunt u vinden op de website van BC Bridgebird bij de NBB (https://www.nbbclubsites.nl/club/6062)

Iedereen, die bridge leuk vindt, is welkom.

Contact informatie:|
BC Bridgebird
Secretariaat Ted Jansen
Vondelweg 850
2026BX Haarlem
Tel.: 06-29300443
Email: info@fotejo.nl

Bridgeclub Voghelsanck

De Voghelsanck
Teylingerweg 
Vogelenzang

Bridgeclub Voghelsanck is in 2007 opgericht. Wij zijn een kleine club met maximaal 30 leden.

Elke maandagmiddag wordt er gebridged van 13:30 tot ongeveer 16:45 uur. Spelplezier en gezelligheid staan daarbij voorop. Wij richten ons met name op de iets oudere bridger die liever 's middags dan 's avonds bridget. Het speelseizoen (parencompetitie) loopt van half september tot eind april. Gedurende de zomermaanden is er geen competitie, er wordt dan door een aantal leden op vrijdagmiddag gebrigded zonder dat er een offieciele uitslag komt.  

Er is plaats voor nieuwe leden. Aanmelden of informatie aanvragen kan bij:

Joke Pieters telefoon 023 5846706 en Gerard Schreurs telefoon 0252 516825
 

EHBO vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk

Golf Mariënweide

Golfclub Mariënweide
Zwaluwenweg 11
Aerdenhout

9 holes baan

www.marienweide.nl

Gymvereniging D.O.S.

De Gymvereniging Door Ontspanning Sterk oftewel D.O.S. bestaat sinds 1939 en is, na de Toneelclub, de oudste vereniging van Vogelenzang.

Wij trainen vanaf begin september tot en met eind juni op woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur met het programma Bodyfit. De trainingen worden gegeven in de gymzaal van de school van de Paradijsvogels aan de Henk Lensenlaan.

Wij zijn een kleine vereniging met ca. 20 damesleden. De contributie bedraagt € 100,= per seizoen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom
Aanmelden en informatie opvragen kan bij Truida van Schaik - secretaris, tel. 5845198, Jacqueline van Berkel - penningmeester tel. 0252 516975 en Hans Parson - voorzitter tel. 5847645.

Klaverjassen in het clubhuis van de SV Vogelenzang

Er wordt om de twee weken op de vrijdagavond  in de periode van eind september t/m half april Amsterdam geklaverjast in het clubhuis van de SV Vogelenzang. Wij beginnen om 19.30 uur en spelen 4 ronden.
 
Het bestuur van de kaartvereniging is op zoek naar vrouwen/mannen die lid willen worden van onze gezellige vereniging. Mocht u zelf niet kunnen kaarten maar heeft u een familielid en/of kennis die dit wel doet dan is hij/zij van harte welkom.
 
De contributie bedraagt voor een heel seizoen € 30.00 p.p.
Kaart u met een partner dan zijn de kosten € 17.50 p.p
 
Wij vragen u beleefd de contributie op de eerste avond te voldoen.

Bent u een avond verhinderd verzoeken wij u beleefd om voor een vervanger te zorgen. Mocht u niemand kunnen vinden dit gelieve ruim van te voren aan ons doorgeven, zodat wij wellicht een vervanger kunnen vinden. Bij aanvang nieuwe seizoen krijgt iedere kaarter een lijst met vervangers uiteraard voorzien van een telefoonnummer.
 
Het bestuur hoopt bij aanvang van het seizoen veel nieuwe leden te mogen verwelkomen. U kunt zich aanmelden bij of vragen stellen aan Alie Boot 023 584 71 33 en John Wilson 06 522 09 943.

Mahjong vereniging

Mahjong is een oud Chinees spel dat in viertallen wordt gespeeld met 144 stenen. Elk van de spelers probeert zo snel mogelijk een winnende combinatie -'mahjong'- te maken (met 14 stenen).

We spelen iedere maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur in Dorpshuis Vogelenzang.

Ben je geïnteresseerd mail of bel dan met

Jan Warbout
Email jan.warbout@planet.nl
Telefoon 06 5111 9214

Oranje vereniging Vogelenzang

Het Oranje Comité kan Koningsdag onmogelijk organiseren zonder de trouwe hulp van de mensen, bedrijven en verenigingen die bereid zijn een bijdrage te leveren.

De oranjevereniging bestaat uit :

 • Ed van Aken  (pm)
 • Belinda van Houten
 • Peter Apswoude
 • Willem Mudde (vz)
 • Monique Zantvoort (secr)

Het vieren van het oranjefeest is met medewerking van :

 • EHBO St. Camilius
 • Stichting Dorpshuis
 • SV Vogelenzang
 • Gemeente Bloemendaal en middenstand Vogelenzang
 • Overige sponsors
 • en de vele vrijwilligers

Elke gift van groot tot klein wordt met veel dank ontvangen en stelt ons in staat een onvergetelijke Koningsdag te organiseren. Dank alvast voor uw gift.

RABOBANK IBAN  NL45 RABO 0306970295 begunstigde: “Oranje Comité”

Passageclub Bridge * Bridge Met Plezier

Dorpshuis Vogelenzang

Voor meer info bel of mail Henk Slagmolen, tel. 0617-532 047 of henkslagmolen@gmail.com.

Speeltuinvereniging Duinweide en skatepark

Deken Zondaglaan
Vogelenzang

Sinds 1957 ligt aan de Deken Zondaglaan een prachtige en ruim opgezette speeltuin. Eind jaren negentig is de speeltuin uitgebreid met  een mooie skatebaan. In 2017 vieren we het 60-jarig jubileum.

Bekijk de vernieuwde website van Speeltuin de Duinweide. http://deduinweide.nl/geschiedenis/

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ons via de mail of telefonisch bereiken:

deduinweide@hotmail.com of 06 225 155 56 (Arianne)

http://deduinweide.nl/

Tennis vereniging Vogelenzang

Sportpark Vogelenzang
Henk Lensenlaan 4
Vogelenzang

https://tvvogelenzang.nl/

Tesselschade-Arbeid Adelt

Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) is de eerste vrouwenvereniging van Nederland en werd opgericht in 1871.

TAA helpt vrouwen op weg naar economische zelfstandigheid door onder voorwaarden bij te dragen aan de kosten voor studie en opleiding. TAA biedt vrouwen de mogelijkheid handgemaakte artikelen te vervaardigen, welke zonder winstoogmerk worden verkocht.

TAA bevordert dat handwerktechnieken worden bewaard.

Meer weten? Bezoek dan onze website of mail naar taa@tesselschade-arbeidadelt.nl

www.tesselschade-arbeidadelt.nl

Toneel vereniging Door Vriendschap Bloeiend

Doprshuis Vogelenzang
Henk Lensenlaan 2a
Vogelenzang

Toneelvereniging “Door Vriendschap Bloeiend (1929) is het enige toneel gezelschap in Bloemendaal. Wij zijn een kleine levendige vereniging. Wij repeteren wekelijks (met uitzondering van de maanden december en mei t/m augustus) op de donderdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur. De contributie bedraagt 22.50€ per jaar. Heeft u toneel aspiraties, dan nodigen wij u van harte uit om op een van onze repetitieavonden te komen kijken, u kunt zo binnen lopen of contact opnemen met Conny van Arnhem.

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar brengen wij een nieuw stuk op de planken. De voorstellingen vinden plaats in ons mooie dorpshuis, waar u getrakteerd wordt op een gezellig avondje uit. Een kaartje aan de kassa kost voor een volwassenen 6€ en voor kinderen t/m 12 jaar 3€. U kunt natuurlijk ervoor ook kiezen om donateur te worden. U betaalt dan 10€ per jaar en krijgt u het kaartje ruim voor de voorstelling toegestuurd. Mocht u ons een warm hart toedragen kunt u zich als donateur aanmelden bij Jaan Wesseling: jaan@quicknet.nl.

Vereniging tot behoud van het Landelijk Karakter van Vogelenzang

De Vereniging tot behoud van het Landelijk Karakter van Vogelenzang (VLKV) is door een aantal inwoners opgericht met het doel het unieke karakter van het dorp Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal te bewaren.

Wat maakt ons dorp zo uniek?

 • Het dorp is immers geheel omringd door bollenvelden en weilanden en niet aan andere woonkernen vastgegroeid.
 • niet aan andere woonkernen vastgegroeid
 • waardeville elementen in landschap, zoals een oude boomgaard, het kerkpad, oude boerderijen in de strandvlakte

In 2019 bestaat VLKV 10 jaar !

Onderschrijf je onze doelstellingen, wordt dan lid en help daarmee het unieke karakter van ons dorp te behouden.

Nadere informatie vindt u op de website van de VLKV.

https://vlkv.nl/

Voetbal vereniging S.V. Vogelenzang

Voetbal vereniging S.V. Vogelenzang is opgericht in 1932. Wij zijn lid van de KNVB. Op dit moment hebben we zo'n 60 jeugdleden, 60 seniorenleden en 130 niet-spelende leden. Er is ook een groep oudere voetballiefhebbers, de "kuilers", die op zaterdagmiddag tegen een balletje trapt (tegenwoordig noemen ze dat wandelvoetbal).

Kom langs, kom kijken, kom voetballen bij voetbal vereniging S.V. Vogelenzang

Sportpark Vogelenzang
Henk Lensenlaan 2
2114 ER Vogelenzang

https://www.svvogelenzang.nl

https://www.svvogelenzang.nl

Vogelvrij

Leidsevaart 90
2114 AE Vogelenzang

Vogelvrij heeft voor ogen om 2x per jaar een evenement te organiseren voor en door Vogelenzangers.

www.vogelvrij.info


Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang

Zoeken binnen deze website