Bloemendaal samen

Bloemendaal samen  Voor én door burgers!

Op Bloemendaalsamen.nl kunnen inwoners, organisaties en verenigingen hun initiatieven plaatsen en daar ondersteuning voor zoeken. Iedereen kan reageren, een discussie op gang brengen en zijn of haar inzet aanbieden in de vorm van mankracht, kennis en kunde. De initiatieven zijn van en voor burgers en hebben geen commerciële doelstelling. Via de Adviesraad BloemendaalSamen kan een verzoek om een financiële bijdrage worden ingediend. Samen maken we de gemeente Bloemendaal ook in Vogelenzang nóg leuker.  Voor alle informatie: 

http://www.bloemendaalsamen.nl

Gemeente BloemendaalBelangrijke Nummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
  • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

  • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
  • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
  • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang

Zoeken binnen deze website