Corona protocol t.b.v. bezoekers en vrijwilligers Dorpshuis

Bericht van:
Stichting Dorpshuis Vogelenzang
Henk Lensenlaan, 2a 2114 ER Vogelenzang
Voorzitter: Astrid Verkerk
www.dorpvogelenzang.nl

Datum: 27 september

Ons Coronaprotocol per 25 september 2021

Onder andere m.b.t. tot het Corona Toegangsbewijs (hierna te noemen CTB).

 

Reguliere maatschappelijke activiteiten en maatschappelijke bijeenkomsten

Voor de reguliere activiteiten/huurders en vergaderingen zoals de Denktank en een ALV hoeft en mag het Dorpshuis zelf geen CTB vragen. Tijdens deze activiteiten mag een kopje/koffie of ander drankje worden genuttigd, mist dit niet het hoofddoel van de bijeenkomst is.  Zodra er echter sprake is van een horeca functie is de organisator zelf verantwoordelijk voor de controle van het CTB.

 

Evenementen en eenmalige activiteiten als feesten

Voor alle evenementen, eenmalige activiteiten zoals feesten en verjaardagen en geldt wel een verplichte controle van de CTB aan de deur. De bezetting van de zaal mag dan 75% zijn.

De organisatoren zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Dit kan met een scanner op de telefoon.

Het dorpshuis kan indien gewenst iemand inzetten voor de CTB controle, waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt.

bijeenkomsten  van KBO,  Zonnebloem en Welzijn Bloemendaal zijn ook evenementen en dan is een CTB verplicht of men kan een toegangsregeling treffen met hun gasten.

 

Kerkuil

In de Kerkuil is een CTB-deurcontrole verplicht, wij zullen de vrijwilligers die de bar bemensen instrueren.

Wij realiseren ons dat de uitvoerbaarheid in de praktijk op problemen kan stuiten, zeker indien er maar één barvrijwilliger beschikbaar is.

Daarom bouwen we extra maatregelen in:

  • We kondigen duidelijk en zichtbaar aan dat er alleen toegang tot de Kerkuil als men: gevaccineerd is, Corona heeft gehad, of een negatieve test heeft gedaan. En men uiteraard geen klachten heeft.
  • We handhaven voorlopig de basisregels inclusief de 1,5 meter, hoewel deze niet meer wettelijk verplicht is.
  • We houden het maximaal aantal bezoekers op 20 mensen, bij meer bezoekers wordt uitgeweken naar de Foyer en terras.

 

Hoewel niet verplicht: de basisregels blijven

In het Dorpshuis komen veel kwetsbare mensen. Belangrijk blijft daarom dat we drukte blijven vermijden en ons toch aan de volgende basisregels houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.

 

 

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte is per ruimte verschillend. Wij hanteren de volgende maximale groepsgrootte als indicatie (excl. de begeleiding):

Grote zaal                           100 pers

Kerkuil                                 20 pers

Foyer                                    25 pers

Ontmoetingsruimte               25 pers

Terras                                   25 pers

Bestuurskamer                     5 pers

 

Aanvullende regels

Bovenstaand zijn de regels van het Dorpshuis. Gebruikersgroepen kunnen daarnaast van eigen organisaties extra regels hebben, zoals bijvoorbeeld vanuit NOC/NSF. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf.

 

CTB app is gratis te downloaden

Ga daarvoor naar https://coronacheck.nl/nl/scanner/