Afbeelding van Corona protocol t.b.v. bezoekers en vrijwilligers Dorpshuis

Corona protocol t.b.v. bezoekers en vrijwilligers Dorpshuis

Bericht van:
Stichting Dorpshuis Vogelenzang
Henk Lensenlaan, 2a 2114 ER Vogelenzang
Voorzitter: Astrid Verkerk
www.dorpvogelenzang.nl

Datum: 28 mei 2020

Coronaprotocol t.b.v. bezoekers en vrijwilligers Dorpshuis

1. We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis
Vanuit de rijksoverheid gezien, kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer vanaf 1 juni open voor maximaal 30 bezoekers (exclusief vrijwilligers/personeel) uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Dorpshuis Vogelenzang volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen.

1.1.
Inleiding
Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in ons dorp. We willen op verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven om van het dorpshuis gebruik te maken. We willen kijken wat mogelijk is binnen de bestaande maatregelen om activiteiten op te starten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor elkaar te zijn.

1.2. Het protocol
Het protocol is opgesteld door het bestuur in overleg met barvrijwilligers en vrijwillige beheerders. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze gebruikers en vrijwilligers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is geldig totdat er vanuit het Ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is, zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

1.3. Welke openingstijden hanteren we?
In de zomerperiode zijn we beperkt open voor onze vaste bezoekers, te weten:

 • De Kerkuil op maandag- en donderdagmiddag open voor max. 15 bezoekers om vrij te biljarten.
 • Op vrijdag en zaterdag zijn Foyer en terras vanaf 16.00 uur open voor max. 30 bezoekers, dit i.p.v. de Kerkuil.
 • Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruik maken van onze ruimtes.
 • Incidenteel zullen er op andere momenten enkele activiteiten plaatsvinden op reservering.

1.4. Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van het protocol zijn de secretaris Jan Warbout en voorzitter Astrid Verkerk aangesteld.

1.5. Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
De verantwoordelijkheid van het beheer tijdens de activiteiten is door het bestuur gedelegeerd aan onze eigen vrijwilligers, de vrijwillige beheerder of de contactpersonen van vaste huurders.

1.6. Wie zijn onze gebruikers?
De regelmatige bezoekers kunnen op de vastgestelde momenten naar de Kerkuil en de Foyer inclusief het terras. Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruik maken van onze ruimtes. Wanneer er geen activiteiten van de vaste gebruikers zijn, is er een mogelijkheid voor incidentele huurders.

2. Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1. Het buitenterrein
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1.5 meter richtlijn. Aan de achterkant van het gebouw is een afgesloten terras welke alleen van binnenuit toegankelijk is. Op het terras zijn banken waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Ook hier houdt men zich aan de 1,5 meter regel.

2.2. Toegang tot het gebouw
We hanteren eenrichtingsverkeer bij de ingang en hal. Uitgaande bezoekers gaan voor binnenkomende bezoekers. Dit is duidelijk aangegeven met borden.

2.3. Capaciteit
Indien de maatregelen versoepeld boven 30 personen, dan is de met in acht neming van de 1,5, meter de totale capaciteit van het gebouw geschikt voor 100 personen. Per ruimte: Grote zaal 60 pers., Kerkuil 15 pers.; Foyer 20 pers. en de Bestuurskamer 5 pers. Er wordt gewerkt met een registratielijst bij binnenkomst en vertrek van de bezoekers.

2.4. Route
We hanteren eenrichtingsverkeer via een aangegeven looproute naar de grote zaal, daar is bewegwijzering voor geregeld. Om opstopping te voorkomen is de garderobe  afgesloten.

2.5. Inrichting ruimtes
Per ruimte zijn de tafels en stoelen neergezet op 1,5 meter afstand. De niet te gebruiken stoelen zijn verwijderd. De barkrukken die niet mogen worden gebruikt zijn afgeplakt, waardoor je voorkomt dat men
naar elkaar toeschuift. Op het terras zijn de banken op 1.5 meter afstand neergezet. Per bank kunnen 2 mensen aan beide kanten zitten op 1,5 meter afstand. De zitplekken aan de grote tafel zijn op 1,5 meter ingericht. De kapstokken zijn buiten gebruik. Iedereen houdt zijn/haar eigen spullen bij zich.

2.2.6. Plattegrond
In het gebouw is een plattegrond opgehangen met een duidelijke looproute, dit wordt aangegeven met borden.

3. Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1. Over de toegang tot de locatie spreken we af
Het huidige (elektronische) sleutelbeheer en inschakeling van het alarm blijft van kracht. De verantwoordelijke vrijwilliger van de activiteit opent en sluit af.

3.2. Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
Onze eigen vrijwilligers, beheerder en andere gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Bovendien worden er speciale informatiebijeenkomsten georganiseerd. De vrijwilligers die in de maand juni actief zijn, zijn persoonlijk door het bestuur of de coördinator van de Kerkuil geïnstrueerd. De instructies zijn overzichtelijk op papier gezet en als bijlage meegestuurd. Er is ook altijd een geprint exemplaar beschikbaar.

3.3. Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
We maken algemene ruimtes op reguliere wijze schoon en zorgen voor voldoende schoonmaak materiaal, zodat iedereen zelf zijn eigen tafel en te gebruiken middelen kan schoonmaken.

Check bij toegang:
We maken gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst en beantwoorden daarbij een aantal vragen. Als één van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag je niet naar binnen.

Voorkom besmetting:
Bezoekers worden gewezen op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
Bij het betreden en het verlaten van ruimtes is het verplicht om desinfecterende handgel te gebruiken of handen te wassen.

Contactoppervlakken en aanraak-punten:
Vrijwilligers of gebruikers maken contactoppervlakken en aanraak-punten voor aanvang en na afloop op de reguliere wijze schoon en kunnen als extra de hygiënische weggooidoekjes gebruiken. Alle papieren doekjes worden in de aanwezige prullenbakken weggegooid.

Sanitair:
Deze worden schoongemaakt op reguliere wijze met extra aandacht voor contactpunten.
Er zijn speciale handwas faciliteiten en reinigingsdoekjes voor het toilet en er is een automatische papieren handdoek dispenser. Per toilet groep is slechts 1 persoon toegestaan.

Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen:
We zorgen ervoor dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. De ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, is niet toegankelijk voor anderen, of rondom de schoonmaker afgezet.

3.3.4. Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
De barvrijwilligers ontsmetten zeer regelmatig hun handen en speciaal na gebruik van mobiele telefoon, pinapparaat of aanraking van gezicht.

 • Bij voorkeur betaling per pin, anders zoveel mogelijk gepast!
 • Alle glazen, ook die voor tapbier gaan na gebruik in de afwasmachine.
 • Drankjes worden neergezet op de bar of via dienbladen op een tafel neergezet waar de consumptie door gebruiker wordt afgepakt.
 • Voor nootjes worden vaasjes gebruikt.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van (koffie)kannen.
 • Suiker, koffiemelk, Candarel en koekjes zijn per stuk verpakt dus veilig te gebruiken.
 • Bij bereiding van voedsel worden plastic handschoenen gebruikt.

4. Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1. Dit verwachten we van onze bezoekers
We verwachten van de bezoekers dat zij zelf in de gaten houden of het te druk wordt. Als dit het geval is gaan we ervan uit dat mensen die er langer zijn, ruimte maken voor de nieuwkomers. Als onze vrijwilligers bezoekers vragen om even buiten te wachten of later terug te komen, of ruimte te maken voor nieuwe bezoekers, verwachten we dat dit wordt opgevolgd.

4.2. Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Bij de centrale ingang, de Kerkuil en andere ruimtes hangen we teksten en tekeningen van wat we van onze bezoekers verwachten. De contactpersonen van de huurders zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers en vrijwilligers. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten. Bezoekers laten vrijwilligers veilig hun werk doen; zo komen bezoekers niet achter de bar en zij respecteren de gevraagde instructies van vrijwilligers.

4.3. Zo organiseren we onze vrijwilligers
We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kan je ook geen vrijwilligerswerk in ons gebouw doen. We respecteren de keuze van vrijwilligers als zij vanwege het risico op besmetting geen vrijwilligerswerk willen verrichten. Als er een tekort aan vrijwilligers is, gaat de geplande activiteit niet door.

4.4. Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
Alle vrijwilligers hebben de instructies ontvangen via de e-mail of persoonlijk. Zij kunnen bij vragen terecht bij het bestuur, de beheerder of de barcoördinator. Twee bestuursleden (Jan en Astrid) zullen de eerste maand regelmatig aanwezig zijn en hebben extra aandacht voor vragen, knelpunten en onduidelijkheden. Waar nodig worden maatregelen door hen aangepast.

4.5. Programmeerkeuze
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimtes.

5.1. Voor deze doelgroep zijn we nu open
Gedurende de zomermaanden zijn we open voor de vaste bezoekers van de Kerkuil. Via reservering kan men incidenteel een ruimte huren. Eventueel kunnen onze vaste huurders de gemiste bijeenkomsten inhalen.

5.2. Deze activiteiten zijn mogelijk in ons dorpshuis
Senioren-biljart en het vrijdag- en zaterdag Kerkuil Café [maar dan in de foyer en het terras]. De zalen zijn op verzoek via een reservering voor activiteiten beschikbaar zoals de musical van de Paradijsvogel, als vergaderlocatie, oefenruimte en andere bijeenkomsten.

5.3. Dit vragen we van onze huurders
De huurders houden zich aan de regels van het protocol. Een huurder wijst een Corona verantwoordelijke contactpersoon aan. Aan deze persoon wordt het protocol uitgereikt en draagt er zorg voor dat de regels worden kenbaar gemaakt en nageleefd.

6. Vervolgstappen
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen.

Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
In de bestuursvergadering van augustus vindt een evaluatie plaats,
afhankelijk daarvan worden besluiten genomen voor het nieuwe seizoen.

Vogelenzang, 28 mei 2020
Astrid Verkerk, voorzitter