Afbeelding van Welzijn Bloemendaal duurzaam het nieuwe jaar in

Welzijn Bloemendaal duurzaam het nieuwe jaar in

Al vele jaren verzorgt Welzijn Bloemendaal vervoer van mensen die daar niet of moeilijk zelfstandig in kunnen voorzien. Vorig jaar werden er door de vrijwillige chauffeurs ruim 7 duizend ritten uitgevoerd. Door corona was dat een stuk minder dan voorgaande jaren, in 2019 waren het ruim 12 duizend ritten. Voor de ritten worden particuliere auto’s ingezet en, tot voor kort, twee bussen die reden op diesel. Voor die laatste zijn nu drie elektrische bussen in de plaats gekomen.

Welzijn Bloemendaal wil op een zo duurzaam mogelijke manier werken. Het kiezen voor elektrisch aangedreven bussen is een logisch gevolg van het streven naar zo weinig mogelijk uitstoot en vervuiling, volgens directeur Johan van Buren. ‘Het rijden op diesel draagt in negatieve zin bij aan de klimaatverandering. Helemaal bij onze ritten, we rijden vaak korte stukjes met veel stilstaan en weer optrekken’.

Ook de coronamaatregelen hadden een bijzondere uitwerking op het bedrijfsonderdeel ‘Vervoer’. Na de eerste lockdown in maart vorig jaar kwam het vervoer met de bussen weer vrij snel op gang, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Dat gold helaas niet voor het vervoer met eigen auto’s. Zowel de chauffeurs als de klanten bleken huiverig voor corona. Veel klanten wilden wel met de bus omdat daar meer afstand gehouden kan worden. Eén bus komt bij het Centraal Servicepunt Bennebroek te staan. ‘Bloemendaal is een uitgestrekte gemeente, op deze manier wordt er ook minder heen-en-weer gereden vanuit kern Bloemendaal. Een logistiek voordeel is ook dat in alle drie bussen meerdere rolstoelen kunnen worden vervoerd’, aldus Van Buren.

Aan Wethouder Henk Wijkhuisen, die zowel duurzaamheid als mobiliteit in zijn portefeuille heeft, werd de ‘eerste rit’ aangeboden. Hij is blij met dit initiatief van Welzijn Bloemendaal: ‘Om ook toekomstige generaties een leefbare aarde te bieden, moeten we alles in het werk stellen om klimaatverandering te beperken. In 2015 hebben bijna alle landen in Parijs het klimaatakkoord ondertekend. Afgesproken is dat de temperatuur wereldwijd niet meer dan 1,5°C mag stijgen. Ook Bloemendaal ondersteunt het Parijs-akkoord, alle kleine beetjes helpen’.