Afbeelding van Weet u de weg naar Dorpshuis Vogelenzang

Weet u de weg naar Dorpshuis Vogelenzang

Vogelenzangers en bezoekers van buiten ons dorp weten de weg weer te vinden naar het Dorpshuis. Men heeft geen routeplanner meer nodig om bij het Dorpshuis te komen.

Is het druk? Ja het is heel druk !
Het is druk. Ja zelfs heel druk in en rondom het Dorpshuis.

Vogelenzangers en bezoekers van buiten weten het Dorpshuis te vinden voor het vieren van verjaardagen, jubilea en belangrijke herdenkingsmomenten.

De afgelopen maanden hebben we veel gasten mogen begroeten op de door de evenementencommissie georganiseerde activiteiten. We ontvingen veel bezoekers op de bijeenkomsten van het project “Vitaal Vogelenzang”. Soms was de grote zaal bijna te klein.

Gelet op de reacties (vooral van nieuwe bezoekers) is men van mening dat Vogelenzang met het Dorpshuis beschikt over een ‘toplocatie’ met ongekende mogelijkheden.

Steun van nieuwe vrijwilligers
Wij zijn erin geslaagd nieuwe vrijwilligers toe te voegen aan de organisatie. Zonder hun steun is het niet mogelijk om al het werk aan te kunnen. Een pluim op de hoed voor deze mensen.

Organisatie
Ook bestuurlijk zitten we niet stil. Het bestuur van Dorpshuis Vogelenzang spant zich in om een goede organisatie neer te zetten. Uitgangspunt is om een stevig fundament te leggen voor met name de lange termijn. Eind april willen wij een beleidsplan voorleggen bij het College B&W van Bloemendaal. Met het beleidsplan willen wij een kader neer zetten waarvan wij denken dat er een goede toekomst voor het Dorpshuis mogelijk is.

Het bestuur van het Dorpshuis zal na de presentatie van het beleidsplan bij de gemeente een bijeenkomst beleggen om de inwoners van Vogelenzang hierover te informeren. Hierover krijgt u binnenkort bericht.

De nieuwe website “Dorp Vogelenzang”
Communicatie is een belangrijk onderdeel om binding tussen mensen en organisatie te verkrijgen. In overleg met de Dorpsraad is besloten een nieuwe website ‘te bouwen’. Dit initiatief wordt gesteund door de Gemeente, met name door project Vitaal Vogelenzang. Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de nieuwe website “Dorp Vogelenzang”.

Op maandag 1 mei a.s. om 20.00 uur wordt de nieuwe website in het Dorpshuis officieel gepresenteerd. Op deze avond kunt u zien hoe de website eruit ziet, wat er allemaal in te vinden is, hoe u uw activiteiten en nieuwsberichten kunt plaatsen, enzovoort, enzovoort. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Daarom vragen wij u om op 1 mei in grote getallen naar het Dorpshuis te komen.

Met dank voor uw bezoek aan onze activiteiten.

Namens het bestuur Dorpshuis Vogelenzang
Han Dekker, voorzitter