Vogelenzang Vitaal: stand van zaken voor project

Na de laatste bijeenkomst van de Denktank in april 2019 zijn we hard aan de slag gegaan! Eerder het voorjaar was al de projectopdracht vastgesteld, waarin het proces is beschreven. De werkgroep IKC is drie keer bijeen gekomen en heeft gesproken over de hoeveelheid ruimte die alle functies moeten en willen krijgen. Het idee is om de kindgebonden (zorg-)functies te clusteren in het schoolpand, zodat een IKC (Integraal Kind Centrum) ontstaat. Dit betekend alle kinderopvang ruimtes, de ruimte voor de bibliotheek en dat we onderzoeken of er ruimte is voor eventueel een kamertje voor de jeugdarts, naast natuurlijk de klaslokalen voor de school. We kwamen er snel achter dat de beschikbare ruimte in het bestaande pand niet groot genoeg is voor al deze functies. Een architect onderzoekt of er met dubbel gebruik van ruimtes meer mogelijkheden zijn, of dat het pand uitgebreid moet worden om alle functies erin te passen. In het najaar moet duidelijk worden wat kan én wat dat kost. Daarna moet een keuze worden gemaakt welke oplossing het beste is.

Er is door ingenieursbureau Wareco bodemonderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit; de resultaten zijn in het najaar bekend. Dit onderzoek geeft aan of er vreemde stoffen in de bodem zitten die er eerst uitgehaald moeten worden (sanering) voordat er woningen gebouwd kunnen worden.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep Sport is geweest. Er is vooral gesproken over de huidige sportcomplexen en hoe we kunnen zorgen dat er in de nieuwe situatie goede sportvoorzieningen met voldoende kwaliteit, zodat er weer jaren gesport kan worden.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep wonen is naar het najaar verplaatst zodat er voldoende tijd is voor de stedebouwkundige voorbereiding.
 

Vitaal Vogelenzang is een project om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Namens bewoners is een denktank ingesteld. Deze bestaat uit een afvaardiging van een aantal belangrijke organisaties en platforms in Vogelenzang.Belangrijke Nummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
  • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

  • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
  • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
  • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang