Uitslag gemeenteraad verkiezingen

Op 21 maart jl. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en die hebben in Bloemendaal weinig grote verschuivingen teweeggebracht. Op het moment dat u dit stukje leest is de vorming van een nieuw college van burgemeester & wethouders nog in volle gang. Op 29 maart jl. is wel de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

 

De uitslag van de verkiezingen gaf dus geen forse verschuivingen te zien. In de onderstaande tabel kunt u dit nalezen. Met een opkomst van 67,17 % was de opkomst in Bloemendaal vergelijkbaar met die in 2014 (67,86 %).

 

Zetelverdeling gemeenteraad Bloemendaal

 

Zetels 2014

 

Zetels 2018

VVD

5

VVD

5

Liberaal Bloemendaal

4 (3)*

Liberaal Bloemendaal

1

D66

4

D66

3

Groen Links

3

Groen Links

3

CDA

2

CDA

3

PvdA

1

PvdA

1

Hart voor Bloemendaal

(1)*

Hart voor Bloemendaal

2

 

 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

1

Totaal

19

Totaal

19

*Afsplitsing van Liberaal Bloemendaal (2014)

 

In Vogelenzang brachten in totaal 1.124 kiezers hun stem uit. Het opkomstpercentage kwam daarmee uit op 62,27 %, iets lager dan in 2014 (65,10 %). Van deze 1.124 kiezers bracht ruim 48 % (2014: ruim 56 %) een stem uit op een kandidaat uit Vogelenzang. In de tabel verderop staat een overzicht van het aantal stemmen op alle Vogelenzangse kandidaten. In de derde kolom staat het aantal stemmen dat de desbetreffende kandidaat heeft gekregen in Vogelenzang.
 

Uitslag van alle Vogelenzangse kandidaten

Naam

Plaats en partij

Aantal voorkeurstemmen in Vogelenzang

Totaal aantal voorkeurstemmen in gemeente

André Burger

Kandidaat nr. 1 van lijst 4 CDA

438

1.054

Aty de Groot

Kandidaat nr. 2 van lijst 6 PvdA

25

104

Maurits van Tol

Kandidaat nr. 7 van lijst 3 D66

22

45

Jolanda Preusterink

Kandidaat nr. 12 van lijst 5 GL

19

22

Jan Warbout

Kandidaat nr. 6 van lijst 6 PVDA

11

11

Tineke van der Velden-Slootweg

Kandidaat nr. 17 van lijst 5 GL

11

12

Léonie van de Mosselaar

Kandidaat nr. 7 van lijst 7 VDB

11

21

Harold Koster

Kandidaat nr. 3 van lijst 6 PvdA

4

14

Victor Bruins Slot

Kandidaat nr. 11 van lijst 4 CDA

3

35

Rens van Schie

Kandidaat nr. 14 van lijst 6 PvdA

0

2

 

Uit deze uitslag blijkt dat 38,97 % (2014: 36,36 %) van de Vogelenzangse stemmen is uitgebracht op ondergetekende. Bovendien kreeg ik in de gemeente de meeste stemmen van alle mannelijke kandidaten op alle lijsten. In het overzicht van alle kandidaten behaalde ondergetekende de 3e plaats. Via dit artikel wil ik de kiezers daarvoor natuurlijk bedanken. Het is in ieder geval weer een flinke steun in de rug en ik zal in de komende vier jaar de Vogelenzangse belangen zo goed mogelijk proberen te behartigen.

 

Mocht u nog meer willen weten over de uitslag van de verkiezingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ondergetekende.

André Burger,
fractievoorzitter CDA
Email: andreburger2114@gmail.com