Afbeelding van Uitslag enquête Kerk Vogelenzang

Uitslag enquête Kerk Vogelenzang

Het parochieteam wil iedereen heel hartelijk danken voor het invullen van het enquête formulier. De kale cijfers zijn hieronder “vertaald”. - De enquête formulieren zijn 17 april 2020 huis aan huis verspreid. Totaal 1118. Er is een respons van bijna 18 % (197). Respons tot 17 mei 2020 meegenomen in de uitwerking. 

  • Bijna 91 % geeft aan dat het belangrijk tot heel belangrijk is dat het kerkgebouw blijft bestaan. 37 % geeft aan een bijdrage te willen geven om het gebouw in stand te houden en 41 % staat er neutraal tegenover. Een deel (21 %) is niet bereid een geldelijk bijdrage te leveren.
  • Iets meer dan de helft (52 %) is bereid periodiek een bijdrage te leveren en 31 % wil dit eenmalig doen.
  • Er zijn heel veel suggesties gedaan zowel voor het geval de kerk echt kerk blijft (vraag 2) maar ook als het gebouw zijn kerkelijke functie verliest (vraag 5). Deze suggesties zijn voor het overzicht gekoppeld in een aantal steekwoorden nl: Cultuur, Sociaal, Horeca, Kerkelijk, Gebouw gebonden.
  • Zowel bij vraag 2 als vraag 5 speelt een culturele activiteit een belangrijke rol, zeker als het gebouw echt een kerk blijft.
  • Indien het gebouw geen kerk meer is komt “Gebouw Gebonden” toch meer in aanmerking t.o.v. de “Cultuur”
  • De suggestie van een club van 500 of iets dergelijks spreekt het Parochie Team wel aan en zal zo nodig nader uitgewerkt moeten worden.

Nogmaals bedankt voor het invullen van de enquête namens het parochieteam.