Afbeelding van Predicaat 'GOED' IKC De Paradijsvogel

Predicaat 'GOED' IKC De Paradijsvogel

Leren en ontwikkelen is leuk op IKC de Paradijsvogel!

Hoera! IKC de Paradijsvogel heeft het predicaat “goed” gekregen van de onderwijsinspectie!

Hier leggen wij u graag uit waarom wij het predicaat hebben gekregen.

Kwaliteit - Onlangs is IKC de Paradijsvogel door het bestuur van Jong Leren voorgedragen voor een bijzondere inspectie omdat zij van mening zijn dat wij extra goede kwaliteit leveren!

Inspectie - Donderdag 7 december kwamen twee inspecteurs naar Vogelenzang om vast te stellen of ons IKC inderdaad het predicaat goed verdient. We hebben voorafgaand schriftelijk onderbouwd waarom wij denken ons te onderscheiden van andere scholen. Tijdens de inspectie zijn lessen bijgewoond, beleidsdocumenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met kinderen, medewerkers en ouders. De kinderopvang is ook nauw betrokken bij dit proces, gezamenlijk vormen we immers het integraal kindcentrum in Vogelenzang.

Onderscheidend - De onderwijsinspectie deelt de mening van Jong Leren: “IKC de Paradijsvogel is een goede school! Het onderwijs is in zijn totaliteit op orde en onderscheidt zich op didactisch handelen, pedagogisch klimaat, zicht op ontwikkeling, samenwerking, kwaliteitscultuur, veiligheid en aanbod.” De inspecteurs waren sterk onder de indruk van de ontwikkeling van het IKC en de essentiële rol die de opvang vervult in de omgang met kinderen en ouders en het aanbod van activiteiten. Er wordt uitgegaan van de uniekheid van ieder kind en ingespeeld op de behoeftes van het individuele kind, waarbij kinderparticipatie duidelijk aanwezig is. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met externe partijen in het dorp, zoals de sportverenigingen en de zebrazorgboerderij. “It takes a village to raise a child.

Feestje! - We hadden vijf indicatoren opgegeven waarbij wij naar eigen inzicht aan het predicaat goed kunnen voldoen. Dat de onderwijsinspectie er voor acht goed heeft afgegeven, is dus dubbel zo veel reden voor een feestje! De inspecteur geeft aan: “Leren is leuk op de Paradijsvogel! Kinderen hebben zin om te leren en staan in de leerstand. Leerkrachten stralen uit dat leren leuk is.”

Een dikke pluim voor het IKC team die dit met elkaar heeft bereikt! Ons team zal dit niveau borgen en zich blijven ontwikkelen in de toekomst. Uiteraard is het resultaat gevierd met alle medewerkers en kinderen van IKC de Paradijsvogel! 

 

Lees hier het artikel in de krant:
(klik op de afbeelding om het artikel te downloaden)Belangrijke Nummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
  • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

  • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
  • Woonhuis: Graaf Driklaan 9, 2114 DE vogelenzang
  • voetbalvereniging: Henk Lensenlaan 2, 2114 ER Vogelenzang
  • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang