Afbeelding van Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)

Plannen omtrent nieuwe oost-west verbinding (Duinpolderweg)

Over de plannen omtrent de Duinpolderweg wordt al jaren gesproken. Eind juni werd echter bekend gemaakt dat Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Zuid-Holland het Voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (ook bekend als Duinpolderweg) hadden vastgesteld. Er werd gekozen voor een samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze en het alternatief Midden.

Het samenstel omvat een nieuwe verbinding in de Haarlemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg; een verdubbeling van 2x2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroekerweg; een nieuwe verbinding van 2x1 rijstrook tussen N205 en N208, conform de ligging van het alternatief Hillegomse Zienswijze –alternatief Midden met een ongelijkvloerse aansluiting op de N205 en een gelijkvloerse aansluiting op de N208; een ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206 conform de ligging van alternatief Midden met gelijkvloerse aansluiting op de Zilkerduinweg.

De komende twee weken zijn cruciaal voor de besluitvorming en dan vooral in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op vrijdag 7 september zal er een hoorzitting worden gehouden in Den Haag. Vervolgens zal de commissie Verkeer en Milieu op 12 september 2018 dit onderwerp bespreken en op 19 september 2018 zal Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit gaan nemen.

De raad van Bloemendaal verzet zich al jaren tegen de plannen omtrent de Duinpolderweg. Daarom zal er op 7 september ook door een raadslid worden ingesproken namens een overgrote meerderheid van de Bloemendaalse  gemeenteraad. De inspraaktekst is tot stand gekomen op initiatief van Richard Kruijswijk (GroenLinks) en ondergetekende.

De tekst kunt u hier lezen.

Wordt vervolgd!

 

André Burger,
Fractievoorzitter CDA.