Afbeelding van Petitie Vogelenzangseweg

Petitie Vogelenzangseweg

Op de drukke doorgaande weg door ons dorp rijdt het verkeer veel te hard. Het veroorzaakt gevaarlijke situaties, veel geluidsoverlast. Een ongezond milieu.

Teken nu de petitie en help dit te veranderen.

30-km zone

Sinds eind vorige eeuw staan er borden dat de Vogelenzangse weg een 30-km zonegebied is. Er wordt echter niet gehandhaafd, er vinden geen snelheidscontroles plaats. Waarom niet? Omdat de weg ingericht is als een 50-km weg, zegt de overheid. De weg in een 30-km zone is smaller en dwingt daardoor dat het verkeer zich aanpast. Langzaam rijden doet het nu niet.

V85

Uit het verkeerscirculatieplan, uit 1999, blijkt dat de V85-snelheid in Vogelenzang op 48km ligt. De V85 is de snelheid die door 15% van de weggebruikers wordt overschreden. De V85 behoort dicht bij de maximaal toegestane snelheid te liggen. De gemeten V85 lag in 1999 60% boven de toegestane snelheid.

Gezondheid

Milieu-eisen, zoals die voor geluidsoverlast en gezondheid van kracht zijn, gelden hier niet. Juridisch is het wel een 30-km zone. En daar gelden die milieu-eisen niet. Snapt u het nog? De 30-km zone in Vogelenzang is dus nu in feite een wassen neus. De situatie is gevaarlijk en ongezond voor de bewoners.

En wat doet de politiek? Dit jaar wordt de weg verbreed in plaats van versmald. Dit om de doorstroming te bevorderen, en subsidie te ontvangen van de provincie. De weg wordt zo nog aantrekkelijker tussen Leiden en Haarlem (vv). Het gaat nog meer verkeer aantrekken.

Wat willen wij?

 • Een 30-km inrichting van de weg, zodat de snelheid lager wordt en dus veiliger.
 • Er snelheidscontroles worden gehouden.
 • Er minder geluidsoverlast is.
 • Een gezonder leefklimaat door minder fijnstof.
 • En behoud van de landelijke uitstraling van ons dorp

Waarom nu?

De noodzakelijke aanpassing van de weg kan dit voorjaar plaatsvinden. Het riool wordt immers vervangen, de weg wordt aangepast. In de huidige plannen staat een wegverbreding, daardoor zal er nog harder gereden worden.

Petitie

Tijdens de gehouden inspraakrondes bleek de gemeente 'horende doof' voor onze wensen. Vandaar dat wij de rechtbank om een uitspraak vragen.

Bent u het eens met ons verzoek, teken dan de nu petitie!
Vele inwoners van Vogelenzang hebben al getekend.

 

Voor meer informatie bekijk de website www.vogelenzangseweg.nlBelangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang
 • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang