Opbrengst collecte voor het Epilepsiefonds

Het Epilepsiefonds dankt alle Vogelenzangers die hebben gegeven aan de collectanten. De opbrengst van de collecte van 29 mei tot 4 juni was Euro 405,15.