Afbeelding van Nieuws van uw Dorpshuis

Nieuws van uw Dorpshuis

Het zomerreces ligt achter ons en we zijn volop aan de slag als bestuur.

Nu, na een jaar als nieuw bestuur actief te zijn, kunnen wij terugkijken op een intensief jaar met o.a. nieuwe activiteiten en een warme belangstelling vanuit de gemeenschap voor het Dorpshuis. Dat voelt goed.

Maar van terugkijken moeten we alleen maar leren. Belangrijker is om het vizier te richten op de toekomst. En de vooruitzichten zien er positief uit.

Gemeente Bloemendaal

Na oktober van het vorige jaar hebben wij de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart gebracht. In eerste instantie hebben wij kort na ons aantreden een Plan van aanpak bij de gemeente ingediend.

Met dit Plan van aanpak vroegen wij ruimte van een jaar om te komen tot een verantwoorde exploitatie. Deze ruimte werd ons toen geboden. Wel met de verplichting om in het verlengde hiervan een Beleidsplan te presenteren.

Op 5 oktober jl. hebben wij dit Beleidsplan aan wethouder Heijink aangeboden en besproken.

Uitgangspunt in het Beleidsplan is om te komen tot afspraken tussen het Dorpshuis en de Gemeente Bloemendaal over een duurzame overeenkomst m.b.t. de exploitatie van het Dorpshuis. Vooral het geven van inzicht in de kosten en de beheersing hiervan stond centraal bij het gesprek. Met als doel te komen tot een verantwoorde exploitatie.

Tijdens het onderhoud is er een handreiking door de gemeente gedaan voor kostenbeheersing. Dit was een belangrijke stap om de financiële positie van het Dorpshuis te verbeteren en daarmee ontstaat ruimte in de toekomst te komen tot een verantwoorde exploitatie.

Vandaar dat wij kunnen stellen dat het een waardevolle bijeenkomst was waarbij een gezonde toekomst voor het Dorpshuis centraal stond.

Informatieavond

Na het gesprek met de Gemeente hebben we ook het nodige huiswerk te verrichtten. Als wij dat gedaan hebben, zal een informatieavond belegd worden om de inwoners van Vogelenzang te informeren. Want niet voor niets stellen wij: Het Dorpshuis is een huis voor ons allemaal.

Han Dekker