Afbeelding van Milieu effect Duinpolderweg

Milieu effect Duinpolderweg

Afgelopen vrijdag ontving ik als raadslid het bericht dat de stukken m.b.t. de milieueffectrapportage Duinpolderweg vervroegd openbaar zijn gemaakt. Tijdens vergaderingen van commissie en raad in Bloemendaal heb ik daar met andere partijen steeds op aangedrongen

Hieronder staan twee linkjes vermeld die leiden naar de website van de provincie Noord-Holland. Eén linkje geeft informatie over de actuele stand van zaken en de andere leidt naar alle achterliggende documenten.

Over het project: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project

Onderzoeksresultaten MER: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_e_Onderzoeksresultaten_MER

 

Met vriendelijke groet,
André Burger.