Afbeelding van Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg

Herinrichting en rioolvervanging Vogelenzangseweg

In de vorige Invo schreef ik al dat het totale plan van 3 april tot 19 mei ter inzage zou liggen. Gedurende deze periode konden er bij het College van B&W reacties worden ingediend.

Op het moment van schrijven van deze bijdrage (5 juni) is nog niet bekend hoeveel reacties er zijn binnengekomen en hoe het College van B&W hierover besloten heeft. 

In de volgende Invo zal ik u hierover nader informeren.