Een nieuwe website voor KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek

KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek heeft sinds kort een eigen website te bereiken via https://kbobvz.nl

Deze website staat vol nuttige informatie, activieiten, nieuws en contactgegevens. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De contributie bedraagt voor 2020  € 25,00 p.p. en voor een echtpaar of twee samenwonenden met een adres € 47,50. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de geboden activiteiten en onze ledenservice. 

U kunt lid worden door te klikken op de rode knop aan de rechterzijde van de hoofdpagina van de nieuwe website.