Een nieuwe website voor KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek

KBO Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek heeft sinds kort een eigen website te bereiken via https://kbobvz.nl

Deze website staat vol nuttige informatie, activieiten, nieuws en contactgegevens. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De contributie bedraagt voor 2020  € 25,00 p.p. en voor een echtpaar of twee samenwonenden met een adres € 47,50. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de geboden activiteiten en onze ledenservice. 

U kunt lid worden door te klikken op de rode knop aan de rechterzijde van de hoofdpagina van de nieuwe website. Belangrijke Nummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
  • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

  • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
  • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
  • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang