Dorpscoördinator Welzijn en Zorg Vogelenzang

Graag stel ik mij voor: Ik ben Jony Meekel. Sinds zes jaar Sociaal Cultureel Werker en Vrijwilligerscoördinator bij Welzijn Bloemendaal. Projecten die ik met veel plezier samen heb opgezet met allerlei partijen zijn: de zwerfboekenkastjes in Vogelenzang, de buurttuin in Bennebroek en het samen duofietsen.

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen van 11 en 14 jaar en houd ervan om zoveel mogelijk mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Daarom heb ik veel zin invulling te geven aan de functie van dorpscoördinator Welzijn en Zorg Vogelenzang. Per 1 januari 2018 ben ik gestart voor 4 uur in de week in Vogelenzang op verzoek van Vogelenzang Vitaal.

 

 

Het komende jaar ga ik mij bezig houden met 3 doelstellingen:

 1. Het afstemmen van activiteiten en diensten in Vogelenzang op het gebied van welzijn en zorg.
 2. Goede communicatie in het dorp over het aanbod van welzijn en zorg.
 3. Het signaleren van inwoners die eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te geraken

Vanaf nu kunt u iedere werkdag met mij contact opnemen tussen 9.00 en 14.00 uur voor elke vraag of zorgen op het gebied van welzijn en zorg. Dat kan heel divers zijn en gaan over activiteiten, vervoer, ontmoeting of zorg. Mijn nummer is 06-12772698. Mijn mailadres is jony@welzijnbloemendaal.nl. Ik heb nog geen vaste plek in het dorp, maar kom graag naar u toe.

Wat zijn nu de eerste acties geweest:

 • We zijn op 8 februari onlangs met verschillende organisaties en vrijwilligers bij elkaar geweest en hebben afgesproken zoveel mogelijk met elkaar activiteiten te organiseren. Er is een planning gemaakt tot juli 2018, zodat we het liefst geen dubbele activiteiten meer hebben.
 • We streven ernaar om vanaf April 2018 weer de papieren InVo leven in te blazen. Dus heeft u geen internet of kent u iemand die geen gebruik kan maken van een computer. Laat het ons weten. Dan bezorgen we 3 keer in 2018 de InVo aan huis. Aanmelden kan bij info@dorpshuisvogelenzang.nl
 • Er komt vanaf April een maandelijks overzicht bij de COOP te hangen wat er te doen is in Vogelenzang.
 • Ik zal als dorpscoördinator mij op verschillende plekken en dagdelen laten zien in het dorp en hoop u persoonlijk te spreken. Een afspraak maken kan natuurlijk altijd. Op termijn zal ik een vaste ochtend in de week aanwezig zijn in het dorp.
 • We starten in April met een heel mooi project namelijk de mozaïekbank. Een bank die gemaakt wordt door Vogelenzangers van mozaïek. Samen gemaakt, maar waarop ook straks samen mooie gesprekken kunnen worden gevoerd.
 • Er zal in de nieuwsbrieven van het dorpshuis Vogelenzang een activiteitenoverzicht te vinden zijn van alle activiteiten in het dorp Vogelenzang
 • In April willen we weer met alle organisaties en vrijwilligers samen komen om te kijken of we nog iets meer kunnen ondernemen tegen eenzaamheid in Vogelenzang.

 Belangrijke Nummers

 • Wijkagent: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

 • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
 • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
 • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang
 • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang