Afbeelding van Aanpak jeugdoverlast Vogelenzang loont

Aanpak jeugdoverlast Vogelenzang loont

De gemeente Bloemendaal heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in het bestrijden van de overlast van een groep jongeren in Vogelenzang. Dit doet de gemeente samen met politie, OM, de jeugd en gezinsbeschermers, dorpscoördinator, jongerenwerk, leerplichtambtenaar en het Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland.

Begin juli is een analyse gemaakt van de samenstelling van een groep van circa 10 jongeren.

Het bleek te gaan om 6 jongeren in de leeftijd van 12-17 en 4 jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar, gedeeltelijk van buiten Vogelenzang. De groep jongeren oefende ook een grote aantrekkingskracht uit op de andere jeugd in Vogelenzang.

Er is een stuurgroep samengesteld onder leiding van burgemeester, justitie en politie.

Vanaf half juli is de groep aangepakt met de volgende maatregelen: Jeugdhonk Keet 15+ in de buurt van het Dorpshuis is gesloten.  Voor 2 jongeren, afkomstig uit andere gemeenten, die door de politie zijn aangehouden,  is een gebiedsverbod voorbereid. Er wordt gericht aandacht besteed aan gezinnen met multi problematiek. Hen wordt zorg aangeboden via een gezinsgerichte aanpak. Door de verplaatste boot waar veel overlast vandaan is gekomen en het nemen van kleinere maatregelen zoals cameratoezicht vermindert de overlast.

De groep is nu in beeld en problemen worden samen opgelost.

Zo houden twee motoragenten nu regelmatig toezicht in Vogelenzang. Het jongerenwerk in Bloemendaal gaat in Vogelenzang activiteiten ontplooien. Dat betekent dat zij vaker dan voorheen op pad gaan (outreachend werken) en zichtbaar zijn in het dorp. Ondertussen is jeugd- en gezinszorg geïntensiveerd. Families worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

Hoe beoordeelt burgemeester Roest de situatie?

“Problemen worden nu samen opgelost. Toen ik hiervan voor het eerst hoorde dacht ik: Dit moeten we doorbreken, want zo loopt het echt uit de hand in Vogelenzang. We moeten dergelijke signalen meer delen met elkaar. Er bovenop zitten. Zodat inwoners straks weer gewoon jongeren aan durven te spreken. We gaan hiermee door tot de rust is weergekeerd.”  

De burgemeester spreekt de inwoners ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Voor het oplossen van de problemen hebben we ook de samenleving nodig, bijvoorbeeld door het aanspreken van jongeren die overlast veroorzaken en het doen van meldingen en aangifte bij de politie.

 Belangrijke Nummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
  • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

  • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
  • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
  • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 1, 2114 ER Vogelenzang
  • Voor Advies En Klein Onderhoud: Teylingerweg 20, 2114 EJ Vogelenzang