Afbeelding van Sams Kledingactie voor mensen in nood

Sams Kledingactie voor mensen in nood

Op zaterdag 7 november 2020 vindt in Vogelenzang de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Kerk van 10.00 – 12.00 uur.

De opbrengst van de ingezamelde kleding is dit jaar bestemd voor Ethiopië.

In het voorjaar is een groot deel van de inzamelacties geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus.

Nu de verspreiding van het virus enigszins onder controle lijkt en de overheid de maatregelen steeds meer versoepeld, willen wij toch graag weer een inzameling in het najaar organiseren. Temeer omdat de situatie in Ethiopië (ons actiedoel) door het COVID-19 virus steeds nijpender wordt, willen we juist een stap extra doen om de mensen daar te helpen.

Goede hygiëne speelde altijd al een grote rol in de noodhulp- en gezondheidszorgprojecten van Cordaid, die Sam’s Kledingactie met de opbrengst van haar acties financieel steunt. Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen. Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn.

Wij denken dat een inzameling, met in achtneming van alle door de overheid op dit moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is.

Help ons een steentje bij te dragen aan een leefbare wereld voor iedereen!

Indien U in Vogelenzang woont en niet in staat bent zelf uw kleding e.d. te brengen, kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truida van Schaik, tel. 023-5845198
Marijke van Kampen, tel. 023-5845844
Lilian Ryan, tel. 023-5841422Belangrijke Nummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
  • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66

Plaatsing AED's

  • Coop: Deken Zondaglaan 55, 2114 EB Vogelenzang
  • Woonhuis: Graaf Dirklaan 9, 2114 DE vogelenzang
  • Dorpshuis Vogelenzang: Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER Vogelenzang

Zoeken binnen deze website

POLL: Nu even geen poll


Bekijk archief