Afbeelding van Medezeggenschap voor vrijwilligers

Medezeggenschap voor vrijwilligers

Uitnodiging Platform Vrijwilligersorganisaties gemeente Bloemendaal

De Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. nodigt u uit op donderdag 8 juni 2017 voor een inspirerende middag over medezeggenschap voor vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst willen we (vrijwilligers)organisaties inspireren meer werk te maken van medezeggenschap voor vrijwilligers en tools aanreiken om recht te doen aan de mening en zeggenschap van (heel) verschillende vrijwilligers.

Voor wie: 
De bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokken bij het vrijwilligerswerk in de Gemeente Bloemendaal: vrijwilligers, maatschappelijk actieve burgers, bestuurders van (vrijwilligers) organisaties, vrijwilligerscoördinatoren, beleidsmakers en managers van professionele organisaties die vrijwilligers inzetten. Omdat we niet over maar met vrijwilligers willen spreken, nodigen we vrijwilligers nadrukkelijk uit om tijdens deze middag mee te praten en mee te denken.

Programma
12.30 uur Inloop 
13.00 uur Start en welkom door Linda van der Sluis 
13.10 uur Presentatie Dorpshuis 
13.20 uur Stand van zaken Bloemendaal Samen 
13.30 uur Uitleg klachtencommissie 
13.40 uur Presentatie van David Wijnperle 
14.10 uur Werktafels 
15.00 uur Plenair bespreken Woord van de wethouder Ton van Rijnberk 
15.30 uur De Zwerm 
16.00 uur Netwerken Zeepkist met borrel 
17.30 uur Einde


Datum: Donderdag 8 juni 2017 

Locatie
Dorpshuis Vogelenzang, 
Henk Lensenlaan 2a
2114 ER Vogelenzang 

Aanmelden: Via de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. Chris Rabbers, 023-5314862 of info@vwc-bloemendaal.nlAanmelden voor Medezeggenschap voor vrijwilligers

Leave this empty:Noodnummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112

Zoeken binnen deze website

POLL: Wat mist u op de nieuwe website www.dorpvogelenzang.nl

mijn club staat er niet op
meer nieuws voor jeugd/jongeren
ik mis niets


Bekijk archief