INVO

De INVO is een 2-maandelijks informatiebulletin dat wordt uitgegeven door een samenwerking van de S.V. Vogelenzang en de Stichting Dorpshuis Vogelenzang.

Doel is om een financieel onafhankelijk blad te maken waarin iedereen die de Vogelenzangers wat te melden heeft zijn bijdrage kan leveren.

Zoals gezegd financieel onafhankelijk. Dit wordt bewerkstelligd door Advertenties in de INVO.

Het blad heeft een oplage van ongeveer 1100 stuks en komt iedere 2 maanden uit, t.w. eind februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Er zijn 2 dames die de kopij verzamelen om hier vervolgens een INVO van te maken. Vervolgens wordt er door een 3-tal personen een aantal dagen gewerkt om deze INVO te vermenigvuldigen. Dit gebeurt met een zogenaamde copy-printer, een soort veredelde stencilmachine.

De laatste maandag van bovengenoemde maanden wordt dan, door een 15-tal vrijwilligers, het boekje in elkaar gezet.

Als dit klaar is wordt ieder huishouden in de Vogelenzang, door ongeveer 20 mensen, voorzien van een INVO.

Medewerkers

Coördinatie / Stencilwerk   Kees Hulsbosch   023-584 9721
Redactie / Tekstverwerking Trudy Kleverlaan
Marja de Wit
023-584 6925
023-584 5285
Advertenties zie e-mail adres advertenties  

 

Kopij / Advertenties:
 

Inleveradres kopij

Deken Zondaglaan 18
Vogelenzangseweg 161

E-mail adres kopij

fransdewit@quicknet.nl   (e-mail adres Marja)
trudy.kleverlaan@quicknet.nl (e-mail adres Trudy)

E-mail adres advertenties   invo@dorpvogelenzang.nl

 

 

 

 

 

 

Advertenties kunnen aangeleverd worden per mail, zie hierboven.

Dokumentformaat

.docx of .pdf (Word of Acrobat)

Papierformaat

A5 of A6 (afhankelijk van de grootte van de advertentie)

Kleur

zwart/wit (kleur gaat niet altijd goed)

Foto’s

liever niet, komt niet altijd mooi over

 

 

 

 

 

 

Kosten voor adverteren in de INVO:

1 pagina (A5) per keer € 30,00 per jaar   € 180,00
½ pagina (A6) per keer € 15,00   per jaar   € 90,00
1 pagina (A5) kaft per keer € 45,00 per jaar   € 270,00
½ pagina (A6) kaft per keer € 22,50   per jaar   € 135,00

 

 

 

 

Voor plaatsen op de kaft geldt dat er plaats moet zijn.