Dorpsraad Vogelenzang stelt zich voor

Dorpsraad Vogelenzang is de wijkraad voor alle bewoners van Dorp Vogelenzang.

De taken van de dorpsraad zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging. De hoofdtaak is alle activiteiten ontwikkelen en initiatieven ondersteunen welke zijn gericht op het invullen van de noodzaak ter verbetering van het leefmilieu van de inwoners van Vogelenzang.

Alle ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op de leefbaarheid in Vogelenzang worden door de vrijwilligers van de dorpsraad nauwlettend gevolgd.

Bestuur Dorpsraad Vogelenzang

  • Voorzitter Jan Knijn
  • Penningmeester Peter Bamhoom
  • Secretariaat John Kruiper
  • Lid Bob Töning
  • Lid Henriette Vernooy

Email: dorpsraad@dorpvogelenzang.nl
Facebook: dorpsraad.vogelenzang

Waar houdt Dorpsraad Vogelenzang zich voornamelijk mee bezig? Voor een uitgebreide beschrijving kijk in ons jaarplan.

Hoe word je lid van de dorpsraad ? Iedereen die in Vogelenzang woont en tijd wil besteden aan het leefbaar houden van ons dorp is welkom. Nieuwsgierig? Kom dan eens naar een vergadering en hoor wat er allemaal speelt in ons dorp. Klik hier voor het vergaderschema.

Vereniging Dorpsraad Vogelenzang is vanaf 1 januari 2013 gerechtigd zich als ANBI te presenteren (ANBI = Algemeen nut beogende instelling). ANBI gegevens: Vereniging Dorpsraad Vogelenzang / RSIN 8001 32 361.Noodnummers

  • Wijkagent: 0900 8844
  • Noodnummer: 112
  • Huisartsenpost: 023 224 25 26
  • Dierenambulance: 023 533 43 23
  • Brandweer: 112
Bekijk hier alle belangrijke telefoonnummers >