Afbeelding van Nieuws van het Dorpshuis

Nieuws van het Dorpshuis

De tijd gaat snel. Al weer zeven maanden zijn wij aan de slag om een goed fundament voor het Dorpshuis aan te brengen. Vorig jaar zijn wij begonnen met het slaan van de heipalen. Hoeveel wij er vorig jaar nodig hadden was een grote vraag. Dat is nu bekend, en het waren er best veel, maar nu kunnen we beginnen om het huis verder vorm te geven.

Bestuurlijk hebben wij op de nodige posities versterking verkregen.
Het DB (dagelijks bestuur) is aangevuld en de functies zijn nu dubbel bezet.

In de commissies zijn nu 11 personen actief bezig. De voorzitters van de commissies vormen het AB (Algemeen Bestuur). Met elkaar kunnen wij “een potje breken” en de wil om te slagen is bij eenieder aanwezig.

Structuur.

In de voorafgaande maanden hebben we vooral “ad hoc” gewerkt.

Nu wordt het tijd dat er structuur in de organisatie aangebracht moet worden. Wij proberen dit vast te leggen in een beleidsplan. Hierbij kijken we vooral naar de lange termijn om een gezond Dorpshuis te realiseren.

Met dit beleidsplan gaan we ook naar de Gemeente. Zoals het er nu voor staat kunnen we een positief geluid laten horen. Wij kijken er dan ook naar uit om dit beleidsplan binnenkort aan u te presenteren.

Website.

Binnen de communicatie-commissie is hard gewerkt om een gedegen website “te bouwen”. Sinds de introductie in mei is het bezoek aan de website flink toegenomen. Een belangrijke reden is de actualiteit van nieuws en activiteiten van veel organisaties die binnen Vogelenzang actief zijn.

Maar, het kan nog veel beter. Daarom de uitnodiging aan allen om gebruik te maken van de website. Middels het Contact-formulier kunt u uw nieuws melden. Op deze wijze ontstaat er een goede informatiebron voor het gehele dorp.

Terras.

Op mooie dagen kan er genoten gaan worden op het terras bij de Foyer.

Met een aantal vrijwilligers wordt het meubilair, van pallets, in elkaar getimmerd. Ook is er een stenen buitenkachel/BBQ geplaatst. Met parasols zal het terras compleet gemaakt worden. Misschien een mooie gelegenheid om deze voorziening te huren voor een smaakvol en supergezellig feest.

Wij kunnen dit geheel voor u verzorgen.

Pinnen.

Het is nu mogelijk om uw rekening te pinnen in het Dorpshuis. Dit is met name ook handig omdat er geen geldautomaat meer is in het dorp.

Activiteiten.

Op de georganiseerde activiteiten hebben wij bezoekers gekregen.

Dit heeft de Evenementen Commissie en ons bestuur veel energie gegeven.

Daarom staan er binnenkort weer mooie activiteiten op het programma.
Bekijk hier de komende activiteiten.
 

Voorbereidingen nieuw verenigingsseizoen.

Veel verenigingen genieten van hun zomerreces. Maar wij zitten niet stil. De voorbereiding voor het aankomende seizoen zijn al gestart. Er zijn al afspraken gemaakt met nieuwe gebruikers en zien de zaalbezetting stevig toenemen.

Maar ook aan u de uitnodiging om met ideeën te komen. Wellicht kunnen wij u helpen met het opzetten van een activiteit.

Meld u aan via het Contactformulier dan nemen wij contact met u op.

Want: Het Dorpshuis is een huis voor ons allemaal.

Graag tot ziens op onze activiteiten en wensen u een mooie zomer toe.

Namens het Dorpshuisbestuur
Han Dekker