Afbeelding van Denk mee over de toekomst van de InVo

Denk mee over de toekomst van de InVo

Beste lezers van de InVo,

Zoals het er nu voor staat zal in oktober 2017 de laatste InVo verschijnen. De informatie, c.q. kopij die wij na oktober krijgen zal onder andere via de website www.dorpvogelenzang.nl onder uw aandacht worden gebracht.

Wij als redactie en beheerder van de InVo zijn aan het nadenken over de toekomst. Op dit moment is er nog geen zicht op een eventuele doorstart.

Wij zijn benieuwd of er bij u in de toekomt nog behoefte bestaat aan een papieren variant van de InVo. De InVo in zijn huidige vorm zal verdwijnen, u moet dan denken aan een nieuwsbrief of iets dergelijks.

Graag ontvangen wij uw reactie via de poll op deze website of per email naar dorpshuis@dorpvogelenzang.nl.

Hartelijk dank voor het meedenken en uw reaktie.

Namens de InVo